Friday, 4 November 2011

KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH.

Rancangan Pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah
Tahun :Tiga                                                                                                                                                                    Masa   :30minit                                                                                                                                                             Tajuk   : Adab masuk dan keluar rumah  
Kaedah         1. Soaljawab                   3. penerangan
                      2. Latih tubi bacaan      4. simulasi
Pengetahuan sedia ada :  Murid-murid telah biasa dengan perlakuan masuk dan keluar rumah.
Persediaan     1. Penyediaan VCD                3. Penyediaan powerpoint
                      2. Menyediakan gambar       4. Menyediakan lembaran kerja
Hasil Pembelajaran
1.       Menyatakan adab masuk dan keluar rumah
2.       Mengamalkan adab masuk dan keluar rumah dalam kehidupan seharian
Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas

Langkah / masa                        
                                                                   Aktiviti
Catatan
Set induksi         (5minit)                  

1.Guru memaparkan gambar rumah.
2.Bersoaljawab berkaitan gambar.
Contoh soalan :-
1)      Bilakah kita akan masuk ke rumah?
2)      Apakah sebab kita keluar dari rumah?
3)      Apakah yang perlu kita buat sebelum masuk ke rumah?
4)      Apakah yang perlu kita buat sebelum keluar dari rumah?
3.Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.


Gambar rumah.

Langkah 1          (5 minit)
1.Guru menunjukkan carta ayat mengenai 5 adab masuk dan keluar rumah.
2.Membaca kelima-lima  adab masuk dan keluar rumah secara berkumpulan dan individu.

Carta ayat

4 kumpulan.
4 orang murid membaca secara individu.

Langkah 2        (15 minit)


1.Guru menerangkan satu persatu adab masuk dan keluar rumah menggunakan kaedah simulasi  yang dilakukan oleh murid.
2.Penerangan dan simulasi  berdasarkan bahan dalam mikrosoft  Powerpoint
1.       Situasi  simulasi yang dilakukan oleh murid :-
a)      Adab masuk ke rumah:-
1.       Memberi salam .
2.       Baca bismillah.
3.       Masuk ke rumah dengan mendahului kaki kanan.
b)      Adab keluar rumah:-
1.       Meminta izin keluar rumah.
2.       Membaca doa keluar rumah.
3.       Keluar dari rumah dengan mendahului kaki kiri.

Bahan Powerpoint
Adab- adab masuk dan keluar rumah.
    1.Memberi salam sebelum masuk ke    rumah
   2.Membaca basmalah sebagai doa sebelum masuk ke rumah.
     3.Masuk ke rumah dengan mendahului kaki kanan.

    4.Meminta izin sebelum keluar rumah.
  5.Membaca doa sebelum keluar rumah.

Langkah 3             (3 minit)
1.Guru menenerangkan cara menulis  lembaran kerja.
2.Guru mengedarkan lembaran kerja
Lembaran kerja.
-dilampirkan-
Langkah 4            (penutup)
( 2 minit)
1.Guru mengingatkan murid-murid beberapa perkara iaitu :
a)      Masuk dan keluar rumah mestilah beradab.
b)      Orang yang beradab akan mendapat kebaikan dan membentuk diri menjadi seorang yang baik.
c)       Meminta izin keluar rumah menunjukkan ketaatan anak kepada ibubapa.No comments:

Post a Comment